Morfeus 3

Výplň zo studenej peny priečne formovanej kanálikmi v rôznych rozostupoch (tzv. zóny). Zóny rešpektujú rozloženie záťaže tak, aby všetky body ležiaceho tela boli optimálne podoprené. Kanáliky okrem toho zvyšujú účinnosť vetrania výplne. Výška matraca je 14 cm, nosnosť do 120 kg (pre hmotnosť do 130 kg je možné objednať výplň vyššej hustoty.
Uloženie na pevný, polohovací alebo na lamelový rošt s vyššou hustotou lamiel.